Beautiful Flower with white blossoms, Plumeria, Bora Bora, South Pacific, French Polynesia, 1280x1814px
Plumeria